NBBU lidmaatschap

Syntec is lid van De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Dit is de brancheorganisatie voor meer dan duizend arbeidsbemiddelaars, met name in het mkb. Een NBBU-onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

De NBBU ziet erop toe dat alle leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die voldoen aan de wet- en regelgeving. Ze houden onder andere cao-controles om te controleren of de leden voldoen aan de in de cao gestelde eisen.

Stichting Normering Arbeid

Het SNA-keurmerk is een keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Dit keurmerk is ontwikkeld om de risico’s die inleners van werk lopen, te beperken. Vanwege de huidige wetgeving loopt de inlener het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor bepaalde verplichtingen waar de uitlener of (onder)aannemer niet aan heeft voldaan.

Syntec voldoet aan deze normering wat betekent dat als u als bedrijf een arbeidskracht inleent via ons u niet aansprakelijk gesteld kan worden door de Belastingdienst van niet door ons betaalde loonheffingen en omzetbelasting. Wij worden twee keer per jaar gecontroleerd om te checken of we (nog steeds) aan de gestelde eisen van dit keurmerk voldoen.

 

NBBU ZZP keurmerk

Syntec bemiddelt ook voor zelfstandigen. Om aan te tonen dat wij correct bemiddelen tussen zelfstandigen en opdrachtgevers én dat de zzp’er kwaliteit levert, hebben wij het NBBU ZZP keurmerk behaald. Het keurmerk is een garantie dat onze dienstverlening juist en betrouwbaar is, richting zelfstandige én opdrachtgever. Het keurmerk wordt alleen toegekend na keuring door een geaccrediteerde controle-instelling.

DNV GL VCU gecertificeerd

VCU, voluit Veiligheid Checklist Uitzendorganisaties, is een norm voor veiligheid voor uitzendkrachten die in Nederland ontwikkeld is. Met een VCU certificaat toon je als uitzendbureau aan dat je de veiligheid van je uitzendkrachten serieus neemt. Syntec doet dat.

Meer informatie over dit certificaat vindt u op de website van VCU.

Schrijf je nu in

  • Toegestane bestandstypen: doc, docx, rtf, ods, otf, pdf, Max. bestandsgrootte: 8 MB.

Vacature alert