De directie streeft er met de toepassing van het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid naar om bij de primaire taak van onze organisatie ‘het uitzenden/plaatsen van arbeidskrachten’, in voldoende mate rekening te houden met:

 • kwaliteitsaspecten van onze dienstverlening vanuit het oogpunt van onze opdrachtgevers
 • de zorg voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten tijdens de uitvoering van werkzaamheden en uitzendingen

KWALITEIT

Om een voldoende hoog kwaliteitsniveau te realiseren, hanteert ons bedrijf een heldere en duidelijke procesbenadering van de uitzendactiviteiten. Bij de inrichting van deze processen staat het klantgericht werken centraal.

De klant vraagt: een arbeidskracht die beschikt over voldoende vakmanschap, voldoende is opgeleid en geïnstrueerd in het kader van veiligheid en op de gewenste tijd (in de meeste gevallen snel) beschikbaar is, om ingezet te worden in het arbeidsproces van de opdrachtgever zelf of een locatie bij de klant van de opdrachtgever.

Het gehele werkproces van Syntec is erop ingesteld, om aan deze vraag op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen voldoen, met andere woorden voortdurend klantgericht te handelen.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Bij de realisatie van uitzendingen, dient voldoende aandacht te worden gegeven aan de zorg voor veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten. Dit dient in de praktijk tot uiting te komen door:

 • het voorkomen van persoonlijk letsel
 • voortdurende zorg voor veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten
 • het voorkomen van materiële schade
 • het vastleggen van prioriteiten van veiligheid en gezondheid in de bedrijfsvoering
 • het streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid en gezondheid

De zorg voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers (zowel intern als uitzendkrachten) en wordt binnen Syntec door de directie en de vestigingsmanagers aangestuurd met ondersteuning van de VCU coördinator (tevens preventiemedewerker).

Op deze wijze dient voldoende betrokkenheid en een actieve gemotiveerde houding van alle medewerkers en uitzendkrachten gerealiseerd te worden.

In de praktijk dient dit tot uiting te komen, door toepassing van een gecertificeerd arbozorgsysteem. Conform de hierin beschreven procedures en werkinstructies, zijn alle medewerkers voortdurend betrokken bij de zorg voor kwaliteit, gezondheid en veiligheid bij de uitzendingen.

Daarnaast dient er een proces van voortdurende verbetering te zijn voor alle aspecten van onze bedrijfsvoering en de zorg voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid in het bijzonder. Door middel van structureel overleg, meting en registratie dient de effectiviteit van de zorg voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid regelmatig te worden vastgesteld en besproken met betrokkenen.

Deze benadering vraagt veel van medewerkers. In het dagelijkse spanningsveld tussen opdrachtgevers, uitzendkrachten en de eigen organisatie, waarin ook andere aspecten en belangen een rol spelen, zullen medewerkers invulling moeten geven aan onderstaande aspecten:

 1. Handhaven en verbeteren van Kwaliteit, Veiligheid en Gezondheidsaspecten tijdens de uitzendingen. Hierbij staat de klant centraal. Bij de arbeidsomstandigheden, kijken we naar de situatie(s) waarin de uitzendkrachten moeten werken.
 2. Een belangrijk aspect van het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving voor onze uitzendkrachten en derden, is het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade. Om dit te bereiken dient periodiek te worden geïnventariseerd en geëvalueerd welke gevaren en risico’s zich voordoen, alsmede het melden van incidenten en situaties, die ten aanzien van veiligheid een bedreiging vormen, bij verantwoordelijke leidinggevenden. Tevens dient ernaar gestreefd te worden om hierover met opdrachtgevers overleg te voeren, teneinde in onderlinge samenwerking voldoende aandacht te geven aan verbetering van de veiligheid in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.
 3. Zorgzame plaatsing van uitzendkrachten met duidelijke afspraken met de opdrachtgever om de veiligheidsregels te respecteren.
 4. Verliezen door ongevallen kunnen worden beheerst door goed management en een actieve betrokkenheid van allen. Dus leidinggevenden en overige werknemers tezamen. Deze twee punten, waarin op het gebied van veiligheid en gezondheid essentiële onderdelen als instructie, overleg en toezicht zijn verweven, zijn dan ook als prioriteiten in onze bedrijfsvoering te beschouwen. Door terugkoppeling en evaluatie van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van kwaliteit-, veiligheid-, en gezondheidszaken.
 5. Alle medewerkers en uitzendkrachten zijn mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van het beleid en daaruit voortvloeiende, voor hen relevante, doelstellingen. Deze kunnen ook betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden. Zodra het beleid wordt aangepast zal dit aan de medewerkers en uitzendkrachten worden medegedeeld. De directie zal dit beleid minimaal eens per drie jaar herzien een aanpassen aan de Arbowetgeving en maatschappelijke en branchegerichte ontwikkelingen.
 6. Door de uitvoering en goedkeuring van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en uitvoerige taakrisicoanalyse bij onze opdrachtgevers, zijn de arbeidsomstandigheden op een aanvaardbaar peil gebracht. Door toepassing van het VCU systeem zullen de arbeidsomstandigheden op een aanvaardbaar peil gehouden worden en indien wenselijk en mogelijk in samenwerking met onze opdrachtgevers voortdurend op een hoger niveau gebracht worden.
 7. De directie streeft naar structurele verbetering van de bedrijfsprocessen. Hiervoor hanteert zij doelstellingen die jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld. De doelstelling zijn weergegeven in het V&G actieplan dat als leidraad bij periodiek V&G overleg wordt gehanteerd.
 8. Syntec Personeelsdiensten wil voor elke opdrachtgever, elke uitzendkracht en in elke vestiging dezelfde dienstverlening verzorgen. Slechts minimale verschillen hierin zijn toegestaan. Jaarlijks zal dit d.m.v. interne audits worden gecontroleerd.

Groningen, 03 januari 2020

Namens de directie van Syntec Personeelsdiensten B.V.

 

Hedde Jan Paulusma,

Directeur en VCU coördinator

Kaart van Nederland

Ons kantoor is open en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur t/m 17.00 uur.

De volgende dagen zijn wij gesloten:

18 april 2022 2e paasdag
27 april 2022 Koningsdag
26 en 27 mei 2022 Hemelvaartsweekend
6 juni 2022 2e Pinksterdag
23 en 26 december 2022 kerst

30 december 2022 i.v.m. jaarwisseling

Bedrijfsgegevens Syntec Personeelsdiensten

IBAN: NL33 RABO 0150 0902 77
G-rekening: NL87 RABO 0991 0186 80
KvK nr: 02086817
BTW nr: NL8194.79.895.B.01

Bedrijfsgegevens Syntec ZZP Diensten

IBAN: NL88 RABO 0173 6000 50
G-rekening: NL34 RABO 0991 1791 02
KvK nr: 02061661
BTW nr: NL8064.42.736.B.01

Groningen

050 52 00 990
Turftorenstraat 18/A
9712 BP  Groningen
Rick van der Struik

Loonadministratie

Ankie Mengerink

Officemanager / P&O

Jeroen Schoustra

Accountmanager

Maarten van Buuren

Hoofd administratie

Dave Bosgraaf

Accountmanager

Bas Hermse

Administratief medewerker salarisverwerking en ZZP facturatie

Hedde Jan Paulusma

Directeur

Martijn van Kesteren

Teamleider

Taco Offringa

Accountmanager

Jorrit de Boer

Accountmanager

Peter Kruger

Accountmanager

Vacatures
in je mailbox

Maak een alert aan en ontvang passende vacatures in jouw inbox.

Schrijf je nu in

Wij helpen je met het vinden van een nieuwe baan. Schrijf je hier in en wij nemen contact met je op.

Schrijf je nu in

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, rtf, ods, otf, pdf, Max. bestandsgrootte: 8 MB.

Vacature alert